Tagarchief: Geja Casu

Nieuw: Taalwerk Collectief op afroep

05-11-2014 Mart - Irma (25)

De activiteiten van mensen die aan de Taalwerkplaats verbonden zijn, beperken zich niet tot de eigen lokatie alleen.
Met zekere regelmaat treden zij naar buiten om deel te nemen aan culturele activiteiten elders. 

Naar aanleiding van die behoefte is het ‘Taalwerk Collectief ‘ in het leven geroepen.
Momenteel bestaat dit Collectief uit een elftal mensen met diverse bekwaamheden, die in wisselende samenstelling de Taalwerkplaats vertegenwoordigen.
Het team beschikt over een keur aan internationaal getint literair materiaal
en een gevarieerde muzikale uitrusting.

Tijdens de museumdag was er een delegatie aanwezig in Museum Meringa.
Maar natuurlijk zijn er meer gelegenheden om naar buiten te treden. Daarbij denken wij aan verenigingen, wooncentra, clubs, of zelfs persoonlijke party’s.
Ook zijn er workshops mogelijk onder professionele leiding.

05-11-2014 Mart - Irma (17)  05-11-2014 Mart - Irma (30)

Mart Brok treedt bij voorbeeld op als gastregisseur voor het Theaterkoor in Erica onder leiding van Irma Overweg.
Er wordt druk gerepeteerd: over enkele maanden is het zover. Dan mag het publiek genieten van deze musical.

HERFSTAVOND IN DE TAALWERKPLAATS MET EEN MINSTREEL EN VELE ANDEREN.

24-10-2014 (8)

Vrijdagavond jongstleden, op 24 oktober, kwamen de liefhebbers van een stevig partijtje taalkunst weer knus bijeen in het theater van de Taalwerkplaats.
Zoals gewoonlijk -en zoals het hoort- werden de gasten hartelijk verwelkomd door Mart Brok, die meteen van wal stak met een gedicht, dat al een jaar lang op een voordracht had gewacht. Herfst is herfst en dat komt elk jaar op hetzelfde neer. Het vallen der bladeren en de stormen komen soms vroeger, soms later. Tot nu toe mogen we dit jaar niet mopperen. Toch was er weerstand tegen die herfstgevoelens. Mart had een oud gedicht genomen, Roelof Vos begon liever meteen aan de kersttijd en Ineke van Gemert sprak in overdrachtelijke zin over de herfst van het leven, die voor haar spoedig zal aanbreken.

24-10-2014 (18)

Henk Bogaard bracht als eerste een vrolijke noot te berde met zijn komische teksten en dubbelzinnige liedjes.
Cobi de Jonge had een paar sfeervolle gedichten, die muzikaal werden ondersteund door Karin van der Veur op de trekharmonica.

24-10-2014 (17)
Ook liet Karin enkele van haar eigen composities horen, wat bijzonder werd toegejuicht, met name door Irma Overweg, die terecht opmerkte, dat de lichtvoetige deuntjes zeer bevordelijk waren voor een goed humeur. Inderdaad zat de stemming er goed in.
Uit Litouwen was Herman van der Zande overgekomen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om tijdens het ‘open podium’ zijn gevoelig op rijm uitgedrukte geluk kenbaar te maken. Herfst of niet: voor hem komt er aan de lente nog lang geen einde. De avond vloog om. Henk Bogaard werd aangemoedigd tot een toegift met een zijner succesvolste liederen. “Heb je ’t al geroken? Dat is tante Joke!”
Misschien was het Boldoot geweest, maar dat vertelt het lied niet.

24-10-2014 (10)

Mart heeft zich de laatste tijd gebogen over de geluidstechniek en bediende persoonlijk de knoppen van microfoons en verlichting.
Al was het maar om nog even luid en duidelijk te kunnen zeggen, dat iedereen nog een drankje van het huis kreeg aangeboden voordat de tent gesloten werd.

NATIONALE GEDICHTENDAG: KLEURKLANKEN IN DE TAALWERKPLAATS

30-01-14 dichtershanden

Hoewel het een gewone donderdag was, droeg de Gedichtendag in de Taalwerkplaats allerminst een alledaags karakter. Verwachtingsvol namen de toegestroomde gasten plaats in de knusse theaterruimte. Ik zag dat verscheidene mensen waren gekomen met een mapje.

30 jan 14, nationale gedichtendag (1)

Mart Brok, die zoals gewoonlijk de mensen verwelkomde, stelde voor, dat de gegadigden om beurten in beginsel twee gedichten zouden voordragen, afgewisseld door zang van Pleun Wassenaar, die zichzelf op de gitaar zou begeleiden.

30-01-14, Klaas v.d. Meulen

De openingsvoordracht werd gehouden door Klaas van der Meulen, stadsdichter van Emmen, die zich als leraar had laten inspireren door zijn puberende pupillen. Ook droeg hij het gedicht over Emmen voor, dat eerder in de Zuidoosthoeker was gepubliceerd. Jawel, in het Fries, wat een extra cachet geeft aan de voordracht: op zich al een reden om het Fries en andere streektalen niet te laten verwateren.
Een vrolijke noot was zijn gedicht over de masseuze Geraldien, die velen uit de omgeving regelmatig onder handen schijnt te nemen.

30 jan 14, nationale gedichtendag (28)

Gerdina uut Echten trad als tweede naar voren. Zoals we van haar gewend zijn, had zij zich weer door de natuur laten inspireren.

30-01-14, Teresa

Verrassend was het optreden van Teresa López Bahena, geen onbekende in de Taalwerkplaats, die het ondanks haar studie nog lastig vond om zich poëtisch in het Nederlands uit te drukken. Zij droeg gedichten voor in haar moedertaal, het Spaans. Helaas kon niet iedereen Spaans verstaan en moesten sommigen zich tevreden stellen met de suggestieve klanken van haar zieleroerselen.

30-01-14, Bertus Welman

Er was nòg een Gemeentedichter in ons midden: Bertus Beltman. Hoewel officieel landelijk als thema “verwondering” gold, was Bertus daarvan afgeweken. Zijn thema was “Reflex”, maar zijn voordracht was er zeker niet minder om. Ook zijn gedicht “Achter het Zwarte Meer”, was eerder gepubliceerd, op de site van RTVDrenthe.

30-01-14, Pleun Wassenaar

Na Bertus Beltman nodigde Mart Pleun uit om op het podium te treden. Zij werd geïnstalleerd op een (wat krakend) krukje met twee microfoons en een gitaar. Met haar warme, makkelijke stemgeluid coverde zij een liefdesliedje van de groep Oasis. En toen kwam toch even de leraar in Mart Brok naar boven. (de ‘superstalmeester’, zoals iemand opmerkte) Hij miste de vonk van verliefdheid in haar optreden. “Zing het nog een keer”, moedigde hij haar aan, “en dan met wat meer overtuiging”. Haar verlegenheid duurde maar kort en ze ging er vol tegenaan met enthousiasme en zelfs een vleugje agressiviteit. Het was leuk om te zien. Als een soort overwinning sloot ze haar optreden af met een gedragen “Halleluja”.

30 jan 14, nationale gedichtendag (9)

Het halleluja was amper verstorven, toen schrijfster en docente Thérèse Major naar voren kwam. Thérèse, van wie we voornamelijk proza gewend zijn, droeg een mooi gedicht voor. En Roelof Vos, die van alle markten thuis is, had nog een stemmig stukje Drents proza in zijn mapje en verraste ons daarna met een vrolijk vers over een kat, die Duits verstaat.

30 jan 14, nationale gedichtendag (12)

Coby de Jonge, actief lid van de Dichtersgroep Emmen, werd tijdens haar voordracht begeleid door de accordeonklanken van Karin van der Veur.

30-01-14, Geja Casu met Karin v.d. Veur

Direct daarna was de beurt aan Geja Casu, eveneens uit dezelfde Dichtersgroep. Geja droeg haar gedicht op aan een -helaas- reeds overleden collega.
Om de gasten gelegenheid te geven een drankje te halen werd er een korte pauze ingelast. Dat was geen overbodige luxe, want wij werden als het ware overspoeld door zoveel poëtische indrukken en emoties.
Direct na de pauze mochten wij weer genieten van de geruststellende klanken, waarmee de jonge Pleun haar bijdrage leverde. Omdat zij de volgende dag weer aan de studie moest, vertrok zij direct na haar laatste optreden, maar niet zonder de belofte van Mart Brok, dat zij in de toekomst zou terugkomen in de Taalwerkplaats.

30 jan 14, nationale gedichtendag (17)

Mart zelf, blij verrast door de aanwezigheid van Karin van der Veur, droeg zijn werk voor met ondersteuning van haar muzikale interpretatie.
Bertus Beltman, Coby de Jonge, Thérèse Major en Roelof Vos gingen voor een tweede ronde.

30 jan 14, nationale gedichtendag (27)

Namens het bestuur sloot Gerdina de avond af met een dankwoord en een ‘tot spoedig weerzien’. Want het houdt niet op: 9 februari is men welkom in het schrijfcafé onder leiding van Thérèse Major en op 14 februari is het zoete thema: rozen en liefdesliedjes. Wie doet er mee?

(foto’s door Thérèse Major en Ineke van Gemert)