Tagarchief: boekbinderij

Eerste lustrum Taalwerkplaats Nieuw-Amsterdam

gebouw, aquarel

De beamer -ooit een geschenk van Dorpsbelangen- vertoonde beelden van de opbouw, of liever, de geboorte van de Taalwerkplaats in het Nieuw Amsterdamse bos.
Anders dan de meeste culturele bewegingen, die voortkomen uit reeds bestaande kringen, is de Taalwerkplaats ontsproten uit de onstuitbare wanhoop van een eenzame dichter, die zocht naar een weg om dichter bij de mensen te komen. En het bràcht mensen dichter bij de dichter. Het bràcht mensen dichter bij elkaar. Niet zo heel veel, maar vastbesloten, overtuigd en gemotiveerd.
Een select gezelschap, verbonden door de fascinatie voor taal en minder ijdel wegens eigen welbespraaktheid, integendeel, bescheiden maar betrokken.
Een klein gezelschap dus, hief het glas op het vijfjarig bestaan van Taalwerkplaats Drenthe en wat het heeft voortgebracht.
In elk geval heeft de Taalwerkplaats cultuur omarmd, in de vorm van poëzie, proza, beeldende kunst, drama en muziek.
De Taalwerkplaats is een familie geworden voor gelijkgestemden, een haven voor schuchtere passie.
En zo mag het blijven, dan wel voortgroeien.
Voelt u zich geïnspireerd? Kom erbij!!
Bent u nieuwsgierig? Kom er ook bij!!

De SENIOREN ZOMERSCHOOL bezoekt Taalwerkplaats Drenthe Nooit te oud om te leren

Op 2 juli was een dertigtal mensen van de Senioren Zomerschool te gast in de Taalwerkplaats. De groep bestond voornamelijk uit dames met veel pit en interesse. Een bezoek aan de Taalwerkplaats was onderdeel van een breder programma, dat een week zou bestrijken.
02-07-2014, seniorendag (17)
De deelnemers bezochten in de ochtend de Waterzuivering aan de Dikke Wijk in Nieuw Amsterdam. Rond 12 uur werden zij verwacht in de Oude Waterzuivering, waar sinds 5 jaar de Taalwerkplaats Drenthe is gevestigd. De weersomstandigheden leenden zich gelukkig voor een samenzijn in de gezellige tuin van het complex. In een grote tent was een aantal gedekte tafels aaneengezet voor een lunch met vers bereide soep (door Lineke, de vrouw van Roelof Vos) en belegde broodjes.
02-07-2014, seniorendag (20)
Zoals gebruikelijk nodigde Mart Brok, de oprichter van de Taalwerkplaats, de mensen uit om te genieten van muziek, proza en poëzie. De aanvankelijk zo gezellig keuvelende groep luisterde aandachtig naar de culturele optredens.
02-07-2014, seniorendag (23)
Voor de muzikale noot was sing-a-song writer Serge Eskamp uitgenodigd, die met warme, zuivere stem zijn balladen ten gehore bracht. Voor de pauze zong hij zijn liederen in het engels en na de pauze kwam hij terug met ontroerende teksten in Overijsels dialect. Hij zingt poëzie van overwegend dromerige teneur en blijft daarbij heel dicht bij zichzelf.

Voor de literaire optredens waren Gerdina uit Echten, Thérèse Major en Ineke van Gemert uitgenodigd, alle vaste medewerkers van Taalwerkplaats Drenthe.
02-07-2014, seniorendag (22)
Gerdina, die kortelings tijdens haar vakantie in Denemarken veel inspiratie had opgedaan, droeg haar werk voor in verschillende dichtvormen, zoals sonnetten en elven.

Mart haakte in op de zojuist genoten lunch met een gedicht over eten.

Ineke, die bekend is met de keuken van verscheidene werelddelen, las een verhaal voor, dat vooral confronteerde met exotische eetgewoontes.
02-07-2014, seniorendag (26)
Thérèse Major kwam na de pauze met een boeiende passage uit haar nog niet gepubliceerde boek over het leven van haar vader, die tijdens de tweede wereldoorlog zijn geluk beproefde door zijn vaderland Hongarije te verlaten met de bedoeling elders een nieuw leven op te bouwen.

Er volgde een pauze, waarin de dorst werd gelest en Thérèse deelde gebak uit eigen keuken rond.
02-07-2014, seniorendag (28)
Zoals gezegd, kwam Serge na de pauze terug met zang in dialect.
Helaas waren de voordrachten wat uitgelopen, waardoor de tijd te kort schoot. Om 4 uur had de groep al weer een volgende afspraak en werd het optreden beëindigd. Heel jammer, want ik had er best nog een uurtje naar willen luisteren.
Gelukkig is zijn muziek te vinden via zijn website en ik raad belangstellenden dan ook aan zijn site te bezoeken: http://sergeepskamp.nl/

Sinds kort is Handboekbinderij De Spanjaard onderdeel van Stichting Taalwerkplaats Drenthe

Toren A (1)

Een welkome aanvulling op de verrichtingen van de Taalwerkplaats Drenthe is “Handboekbinderij De Spanjaard”.
In het kleinste torentje van het voormalige waterzuiveringscomplex heeft boekbindster Ineke van Gemert haar werkplaatsje ingericht om daar geconcentreerd haar vak te kunnen uitoefenen onder de hoede van de Taalwerkplaats.

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

Na een gedegen 8-jarige opleiding in Boekbinderij ‘Het Ambachtshuys’ te Den Haag is zij voor zichzelf begonnen met voornamelijk restauratie-werkzaamheden in dienst van ‘Antiquariaat Irene’. Omdat zij economisch niet meer afhankelijk is van deze werkzaamheden past de binderij goed binnen het concept van Stichting Taalwerkplaats Drenthe.
Tegen kostprijs (materialen, verwarming, etc.) zal zij haar werkzaamheden binnen de Taalwerkplaats voortzetten.

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

Deze werkzaamheden zullen bestaan uit het restaureren van boeken en het maken van luxe banden voor speciale gelegenheden zoals een herinneringsalbum, een album amicorum, een afstudeerscriptie, gelegenheids drukwerk, etcetera.
Op verzoek kunnen er ook privé drukwerkjes een band krijgen van speciale materialen, zoals een stukje van een dierbaar kledingstuk of ander aangeleverd materiaal, inclusief tekeningen e.d.

DIGITAL CAMERA

Ook is het mogelijk om onder leiding van Ineke zelf een werkstuk te maken met behulp van de aanwezige materialen en/of gereedschappen.
Overigens is elke belangstellende welkom om kennis te maken met dit oude ambacht.
Voor inlichtingen of een afspraak: 06-10536146

DIGITAL CAMERA

installatie bord Spanjaardlaantje foto (2)