Tagarchief: beeldende kunst

Opening expositie taalproject een gedenkwaardige gebeurtenis

Reeds om half twee meldden zich op zondag 4 september de eerste belangstellenden aan de open poort van de Taalwerkplaats in Nieuw-Amsterdam. Er was koffie, thee en er waren koekjes.

zelfportret-9

De expositie toont handgeschreven teksten die alle beginnen met de woorden: ‘Op grond van’… Boven de veelal persoonlijk getinte teksten hangen fotografische portretten van de deelnemers. Met deze ‘zelfportretten’ haakt de tentoonstelling in op het thema van Drenthe, Culturele Gemeente Emmen: ‘Van Goede Grond’.
Een welkomstwoordje van Mart Brok, voorzitter van Stichting Taalwerkplaats Drenthe, ging vooraf aan een korte film van Meindert Dost. Het filmpje toonde de geboorte van een tekst in het Drentse landschap door deelnemer Henk Meiringh.
Gezienus Grooten uit Schoonebeek illustreerde muzikaal deze opening met liedjes, geinspireerd op zijn Drentse jeugd.
Eerst nu verrichtte Roelof Vos, dichter en sfeervertolker van het oude Drenthe, de opening van deze unieke tentoonstelling met onder andere een voordracht uit eigen werk in -zoals hij zelf altijd zegt- zijn eigen Drentsch.

zelfportret-13

Onder de belangstellenden was ook deelnemer en voormalig burgemeester van Emmen, Cees Bijl aanwezig. Evenals Roelof Vos heeft ook Cees Bijl een levendige belangstelling voor de Drentse streektalen, met name het Neder-Saksisch.
Wij voelen ons vereerd dat hij ondanks zijn drukke loopbaan heeft willen deelnemen aan deze tentoonstelling en met zijn aanwezigheid bij de opening.

zelfportret-14

Toen, na de opening door Roelof Vos, de spots aangingen volgde een spontaan applaus voor de moedige bekende en minder bekende schrijvers uit de regio. Er werd nog lang nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.
Alles bij elkaar met deze expositie een bijzondere start van het nieuwe seizoen van de Taalwerkplaats in Nieuw-Amsterdam.
De expositie is elke zondagmiddag en tijdens andere evenementen te bekijken en daarbuiten op afspraak.

locatie: Taalwerkplaats Drenthe, Zijtak OZ 66, Nieuw Amsterdam,
tel. 0591 564303

Advertenties

Mart Brok plaatst poëtische bom onder de pijlers van de katholieke kerk

zuigend graf 15

Als je het niet kunt zeggen, zing het dan maar” zei mijn moeder wel eens als ik moeite had om iets te vertellen. Ik begreep dat gezegde niet zo goed.
Totdat ik een paar gedichten las, die tijdens het opruimen van een lade bij Mart Brok tevoorschijn waren gekomen. Het bleek een ontboezeming van Mart over ervaringen in zijn vroege tienerjaren, vervat in poëtische terminologie. Hij schrok bijna van wat hij zelf ooit had neergepend. Er zat alles in: angst, boosheid, verdriet en zielepijn.
Flarden poëzie. Nooit vergeten onrecht. Eeuwige machteloosheid. Woede om het leven waarin hij altijd aan het kortste eind trok. Hij voelde zich bedrogen.
De leer van de katholieke kerk bleek zo heel anders dan de werkelijkheid die hij voor zijn kiezen kreeg. Het was verwarrend. De katholieke leer die hem als kind met de paplepel was ingegoten leek in niets op wat hij moest ervaren als gehoorzaam onwetend jongetje met zijn meerderen in het seminarie. Was dit Gods wil?
Niemand had hem geholpen. Niemand had hem beschermd. Niemand wilde naar hem luisteren. Hij moest er het zwijgen toe doen. Hij was zelf de slechterik, de viezerik.
Toen hij het eindelijk begreep was het te laat. Hij had gefaald. Als minnaar, als lid van de moederkerk, als mens.
Terugkijkend telt hij de verloren jaren. Jaren die hij verkwistte door zijn strijd. Jaren waarin hij hunkerde naar liefde en erkenning. En niemand die tegen hem zei: “Als je het niet kunt zeggen, zing het dan”.
Toch heeft hij het lied geschreven. En het lied heeft hij gezongen, begeleid door Gezienus Grooten op de gitaar. Uitgeverij M.BOOX heeft er een prachtige bundel van gemaakt. De kunstenaressen Myrthe van Dijk en Sé van Weert hebben dit onderwerp gestalte gegeven in een kunstwerk, dat niets aan de verbeelding overlaat.

Op 22 november jongstleden is de bundel “Zuigend Graf” gepresenteerd in de Taalwerkplaats. Het eerste exemplaar is in ontvangst genomen door dominee Alexander Veerman, die zich samen met zijn echtgenote Esther (die ook dominee is) inspant voor de erkenning van slachtoffers van seksueel misbruik.
Deze bundel is voor geïnteresseerden te koop in de Taalwerkplaats ( 0591 564 303) of bij M.BOOX (06 2305 0593)

zuigend graf 14

WORKSHOP UNTIL YOU DROP

07-06-2015, workshopday!!! (7)  07-06-2015, workshopday!!! (74)

Het was een prachtige zonovergoten middag in de grote tuin van de Taalwerkplaats toen gasten en deelnemers binnendruppelden en een plekje opzochten om van de zon te genieten in afwachting van wat er komen zou.
Het leek wel of er van alles bij toeval gebeurde. Niets is minder waar natuurlijk, want de organisatoren hadden de workshops degelijk voorbereid.

07-06-2015, workshopday!!! (24)  07-06-2015, workshopday!!! (33)

07-06-2015, workshopday!!! (49)  07-06-2015, workshopday!!! (133)

Met behulp van emmertjes, rietjes, waaiertjes en een lijmpistool werden kleurrijke maskers of hoedjes in elkaar gezet. Melanie Banis, die deze workshop leidde, had zelf een voorbeeld gemaakt van wat er zoal mogelijk was om van de vrolijk gekleurde materialen een feestelijke aanblik te maken. Met aandacht en ijver gingen de deelnemers aan de slag, terwijl enkele anderen toekeken bij een kop koffie of een glaasje fris.

07-06-2015, workshopday!!! (18)  07-06-2015, workshopday!!! (51)

07-06-2015, workshopday!!! (99)  07-06-2015, workshopday!!! (75)  07-06-2015, workshopday!!! (78)

Intussen nam visagiste Carin Jongen de eerste enthousiasteling onder handen met kwastjes en poedertjes voor een ware make-over.

07-06-2015, workshopday!!! (121)  07-06-2015, workshopday!!! (86)

Meindert Dost was druk doende om alles op film vast te leggen, opdat men er later nog lang van zou kunnen nagenieten.

07-06-2015, workshopday!!! (123)  07-06-2015, workshopday!!! (117)

In één van de grote tenten werd onder leiding van Wendy een toneelstukje voorbereid en direct gespeeld, waarbij een paar kunstenaars uit Hengelo enthousiast een gastenrol vertolkten.

07-06-2015, workshopday!!! (17)

Het mooie weer was een zegen op deze dag. Een zacht briesje deed hetzonlicht kabbelen door het gebladerte van de bomen als was het een deelnemer aan alle activiteiten tegelijk.

07-06-2015, workshopday!!! (106)  07-06-2015, workshopday!!! (102)

Intussen begon een aantal meisjes met het klaarmaken van salades en stokbrood en Jaap, die gewoonlijk voor gebak zorgt tijdens bijeenkomsten in het Schrijverscafé, hield zich bezig met het gereedmaken van de barbecue.

07-06-2015, workshopday!!! (109)

Toen alle gegadigden voor visagie er als sprookjesachtige figuren uitzagen, werd er een optocht gelopen rond bomen en struiken die door Meindert voor een later doel met de camera werd vereeuwigd.

07-06-2015, workshopday!!! (19)  07-06-2015, workshopday!!! (73)

Intussen begon de barbecue zijn geuren te verspreiden, waardoor de hongerig geworden deelnemers het water in de mond stroomde. Voor iedere smaak was er wel een stukje vlees of worst en op een sidetable stonden prachtige salades opgesteld, waarvan iedereen naar genoegen kon opscheppen.
Op de tafels werd naar believen een wijntje, een biertje of fris geserveerd.

07-06-2015, workshopday!!! (132)  07-06-2015, workshopday!!! (138)

Van een andere kant kwamen de stemmige geluiden van viool en gitaar, bespeeld door Henk Guillot en Pieter Immenga die wedijverden met de kwetterende vogeltjes in de bomen. Even later voegden ook Mart met een percussie-instrument en Trudie met een Indiaanse fluit zich bij het muziekgezelschap.
Uiteraard trok dit ook mensen die slachts wilden luisteren bij de maaltijd. Toen Mart opstond om wat te eten, nam Richard het van hem over, die er ook nog bij begon te zingen.
Ik waande mij terug in de tijd van de hippies: make love, not war.

07-06-2015, workshopday!!! (72)

Een nieuwe expositie in de Taalwerkplaats

opening tentoonstelling Trijni & co (4)

Naar aanleiding van het Van Gogh-jaar 2015 is de schildersclub Ateliervaartnoordzijde146 uit Assen aan de slag gegaan met Van Gogh als inspiratiebron.
Van Gogh is aan het begin van zijn carrière neergestreken in Nieuw Amsterdam, toen nog een heus veendorp, die de volgende bemerking aan hem ontlokte:
“Enfin over deze togt ben ik erg blij want ik ben vol van wat ik gezien heb.”
Elke deelnemer aan deze expositie heeft op eigen wijze gestalte gegeven aan dit onderwerp, wat heeft geresulteerd in een zeer gevarieerde reeks schilderijen en tekeningen met hier en daar een link naar de tegenwoordige tijd.

De officiële opening is verricht door Jan Halfwerk, voorzitter van de Stichting Van Gogh & Drenthe.

opening tentoonstelling Trijni & co

Tot 20 juni is het werk te bezichtigen in de Taalwerkplaats te Nieuw Amsterdam (adres: Zijtak OZ 66) tijdens evenementen en op zondagen of op afspraak (0591-564303) Bovendien tijdens de Kunst- en Cultuurroute Emmen op 11 en 12 april, waarbij enkele kunstenaars aanwezig zullen zijn, schilderend in de tuin van de Taalwerkplaats.

Gezellige opening van de expositie “Lente”

Op de echte lente moeten we nog een half jaar wachten, maar de artiesten van schildersclub “De Verbeelding” geven vast een voorproefje van wat we in 2015 mogen verwachten.

23-11-2014  opening expo de Verbeelding (17)

        Wethouder Bauke Wilms, die de activiteiten van “De Verbeelding” een warm hart toedraagt, opende de expositie om 3 uur ‘s-middags waaruit zijn waardering duidelijk mocht blijken. Na hem nam inspiratrice Hillie Ebelties het woord waarin zij onder andere een toepasselijk gedicht voordroeg.

23-11-2014  opening expo de Verbeelding (16)23-11-2014  opening expo de Verbeelding (21)

En ook Mart Brok was daartoe geïnspireerd met een speciaal gedicht voor deze gelegenheid. Cultuurkoppelaarster Greetje Bogaard, die zeer geïnteresseerd is in amateurkunst, was ook aanwezig om kennis te nemen van het werk van de clubleden.

23-11-2014  opening expo de Verbeelding (8)

Evenals het zonnige herfstweer van de laatste tijd gaf het zonnige schilderwerk van de club een vrolijke aanblik. Mensen, die behoefte hebben aan een zonnige blik op het leven raad ik dan ook aan om deze expositie te komen bekijken.
U kunt hiertoe terecht in de Taalwerkplaats op zondagmiddagen, tijdens evenementen en op afspraak. Het is mogelijk een afspraak te maken via Hillie (06 5370 1931, email: hillie.ebelties@ziggo.nl) of met Mart Brok (0591 564 303)

Verbeelding
Als de verbeelding verbeelden gaat
houdt dat zestien mensen van de straat
Elke keer vormt een wit vlak
het immer glazen dak
waarboven zich spinsels roeren
gedachten van de ziel

Geleidelijk vormen zich de contouren
soms robuust en soms subtiel
maar altijd vormt zich tot slot
een niet eerder bestaand tafereel
een beetje geschapen door een God
maar de verbeelding bewoog het penseel

Hier hangt nu de intieme weerslag
van wat aan lente denken doet
van wat een schilder zo vermag
van wat hij zo heeft uitgebroed

Op u nu rust de zware taak
om u te laten leiden
door een woud van beeldvermaak
in dit heel andere jaargetijde

aldus Mart Brok ©

Eerste lustrum Taalwerkplaats Nieuw-Amsterdam

gebouw, aquarel

De beamer -ooit een geschenk van Dorpsbelangen- vertoonde beelden van de opbouw, of liever, de geboorte van de Taalwerkplaats in het Nieuw Amsterdamse bos.
Anders dan de meeste culturele bewegingen, die voortkomen uit reeds bestaande kringen, is de Taalwerkplaats ontsproten uit de onstuitbare wanhoop van een eenzame dichter, die zocht naar een weg om dichter bij de mensen te komen. En het bràcht mensen dichter bij de dichter. Het bràcht mensen dichter bij elkaar. Niet zo heel veel, maar vastbesloten, overtuigd en gemotiveerd.
Een select gezelschap, verbonden door de fascinatie voor taal en minder ijdel wegens eigen welbespraaktheid, integendeel, bescheiden maar betrokken.
Een klein gezelschap dus, hief het glas op het vijfjarig bestaan van Taalwerkplaats Drenthe en wat het heeft voortgebracht.
In elk geval heeft de Taalwerkplaats cultuur omarmd, in de vorm van poëzie, proza, beeldende kunst, drama en muziek.
De Taalwerkplaats is een familie geworden voor gelijkgestemden, een haven voor schuchtere passie.
En zo mag het blijven, dan wel voortgroeien.
Voelt u zich geïnspireerd? Kom erbij!!
Bent u nieuwsgierig? Kom er ook bij!!

GOD IN DRENTHE POPULAIRDER DAN BEELDENDE KUNST

21-09-2014 openlucht dienst (12)
De Taalwerkplaats had zondag 21 september j.l. een goedgevulde dag waarmee zij het nieuwe seizoen begon. Om 9 uur in de ochtend was het in de Taalwerktuin al een drukte van belang. Verscheidene trouwe medewerkers van de kerk waren druk in de weer met het groeperen van stoelen en tafels en het klaarzetten van koffiemachines.
Voor een stemmige openluchtdienst had Ds. Wisselink de tuin van Taalwerkplaats Drenthe uitverkoren. Dit was geen toeval. Er bestaat een goede band tussen de dominee en de -van huis uit katholieke- kunstenaar Mart Brok. Het lag dan ook voor de hand dat Brok een rol speelde in een samenspraak met Ds. Wisselink.

21-09-2014 openlucht dienst (48)

Het overkoepelende thema was: ‘de taal van de vrede’. Hoe geef je dit gestalte en hoe leg je dit nog geloofwaardig neer bij de mensen? Is het leven niet een regen van strijd? Als een teken Gods brak de zon door. Er is een hoop narigheid in de wereld, dat weten we allemaal. En als individu voel je je nutteloos. Maar een massa individuën is een gemeenschap en die verbondenheid maakt de gemeenschap sterk.

21-09-2014 openlucht dienst (7)

Na de dienst maakte het ruim 75-koppig publiek plaats voor het inrichten van een boekenmarktje en het voorbereiden van de opening van de tentoonstelling van de Haagse kunstenaar Ed Flier. Een buitje joeg de handelaren in de grote tent en het gezelschap Flier naar binnen.
Cultuurkoppelaarster Greetje Bogaard was speciaal gekomen om de aandacht op deze bijzondere expositie te vestigen.

21-09-2014, overzicht tentoonstelling (1)

Of het aan de regenbui lag, of aan de massaal georganiseerde vlooienmarkten, is niet bekend, maar het bleef erg rustig die middag.
Met het oog op de tentoonstelling was dit niet terecht. Ed Flier heeft in relatief korte tijd een indrukwekkende productie aan de dag gelegd. Zijn favoriete onderwerp, het dierenrijk, is met liefde vormgegeven, als een ware ode aan God.
Niet dat Flier zo religieus is, maar hij toont wel respect. Door de intimiteit van de situatie ontstond er een soort kringgesprek, waarin Ed Flier zijn motieven en manier van werken eerlijk uiteenzette.Hij verklaart: “Ik schilder geen mooie vrouw, daar vind ik niets aan. Mijn onderwerp moet iets speciaals hebben. Iets anders. Een heel erg dikke vrouw, dat zou misschien een uitdaging zijn. Maar een hele mooie naakte vrouw, nee, dat is saai.” Intussen houdt hij wel van mooie vrouwen, vergis u niet…

21-09-2014 opening tentoonstelling (7)

Ed Flier houdt van dieren. Tegenover de mens zijn ze vaak weerloos, maar als je goed kijkt, zijn ze weergaloos mooi. Flier ging ze niet uit de weg. Hij keek ze aan… Ze keken hem aan… Via de kunst van Flier kijken ze u aan.
Zijn toekomstige erfenis gaat dan ook niet naar zijn nieuwe geliefde Elly en niet naar zijn aangenomen zoon Chris, maar naar de stiching “dieren in nood”.

De expositie van deze fascinerende schilderijen duurt nog twee maanden. U bent van harte welkom op zondagen, tijdens evenementen en op afspraak om het werk van Ed Flier te bekijken. Ed Flier werkt overigens ook in opdracht. Hij schildert uw geliefde huisdier niet alleen naar ras, maar ook als uniek karakter, te onderscheiden van elk ander huisdier.

Alle komende evenementen worden aangekondigd op de website van de Taalwerkplaats: http://www.taalwerkplaatsdrenthe.nl