Categorie archief: De Spanjaard

Eerste lustrum Taalwerkplaats Nieuw-Amsterdam

gebouw, aquarel

De beamer -ooit een geschenk van Dorpsbelangen- vertoonde beelden van de opbouw, of liever, de geboorte van de Taalwerkplaats in het Nieuw Amsterdamse bos.
Anders dan de meeste culturele bewegingen, die voortkomen uit reeds bestaande kringen, is de Taalwerkplaats ontsproten uit de onstuitbare wanhoop van een eenzame dichter, die zocht naar een weg om dichter bij de mensen te komen. En het bràcht mensen dichter bij de dichter. Het bràcht mensen dichter bij elkaar. Niet zo heel veel, maar vastbesloten, overtuigd en gemotiveerd.
Een select gezelschap, verbonden door de fascinatie voor taal en minder ijdel wegens eigen welbespraaktheid, integendeel, bescheiden maar betrokken.
Een klein gezelschap dus, hief het glas op het vijfjarig bestaan van Taalwerkplaats Drenthe en wat het heeft voortgebracht.
In elk geval heeft de Taalwerkplaats cultuur omarmd, in de vorm van poëzie, proza, beeldende kunst, drama en muziek.
De Taalwerkplaats is een familie geworden voor gelijkgestemden, een haven voor schuchtere passie.
En zo mag het blijven, dan wel voortgroeien.
Voelt u zich geïnspireerd? Kom erbij!!
Bent u nieuwsgierig? Kom er ook bij!!

Volop passie in Taalwerkplaats Nieuw-Amsterdam

Een maal per jaar viert de Taalwerkplaats “De Dag van de Passie”.
Dit jaar met muziek van Anne Will Lufting en Job Oosterhuis, inmiddels vaste gasten van de Taalwerkplaats. Met een optreden vol passie boeiden zij het publiek, waaronder ook veel echte fans, met songs van onder andere Bob Dylan, Simon and Garfunkel en Triggerfinger.

Afbeelding

Afbeelding

Presentator Mart Brok had dit keer ruim baan gelaten voor deze heerlijk spontane jonge mensen. Er was dus wat minder ruimte voor het gesproken woord. Dat hield niet in dat er een concessie was gedaan aan de kwaliteit van de optredende dichters.

Mart Brok had weer, speciaal voor deze gelegenheid een bewogen gedicht gemaakt en deed kond van zijn komaf door een vlammende Vlaamse tekst te oreren.

Irene von Tremeg, sinds kort ook aan de Taalwerkplaats verbonden liet horen dat haar affectie met de Nederlandse taal niet beperkt blijft tot haar ambachtelijke boekbinderij, “De Spanjaard”, deel uit makend van de Taalwerkplaats. Zij was in staat om de inleiding bij een gedicht tot een taalkunststukje te verheffen dat op zichzelf een lust was voor het oor.

Afbeelding

Omdat dichteres Gerdina liet afweten wegens ziekte werd Roelof Vos ingeschakeld om voor het Drentstalige accent te zorgen. Iedereen die hem kent weet dat hij dat altijd met verve doet en zeker op “De Dag van de Passie”. Humor en ernst weeft hij schijnbaar moeiteloos in elkaar tot een verbale uiting van de ziel.

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

De sfeer was gezellig, het geluid was prima, de kaas en worst uitmuntend en dus ging iedereen weer tevreden naar huis.

Eerstvolgende activiteit is de Midzomernacht  Poëzieshow op 21 juni met een spetterend optreden van de B’eaters band. Aanvang 21.00 uur. Informatie: http://www.taalwerkplaatsdrenthe.nl en 0591-564303.

Sinds kort is Handboekbinderij De Spanjaard onderdeel van Stichting Taalwerkplaats Drenthe

Toren A (1)

Een welkome aanvulling op de verrichtingen van de Taalwerkplaats Drenthe is “Handboekbinderij De Spanjaard”.
In het kleinste torentje van het voormalige waterzuiveringscomplex heeft boekbindster Ineke van Gemert haar werkplaatsje ingericht om daar geconcentreerd haar vak te kunnen uitoefenen onder de hoede van de Taalwerkplaats.

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

Na een gedegen 8-jarige opleiding in Boekbinderij ‘Het Ambachtshuys’ te Den Haag is zij voor zichzelf begonnen met voornamelijk restauratie-werkzaamheden in dienst van ‘Antiquariaat Irene’. Omdat zij economisch niet meer afhankelijk is van deze werkzaamheden past de binderij goed binnen het concept van Stichting Taalwerkplaats Drenthe.
Tegen kostprijs (materialen, verwarming, etc.) zal zij haar werkzaamheden binnen de Taalwerkplaats voortzetten.

DIGITAL CAMERA

DIGITAL CAMERA

Deze werkzaamheden zullen bestaan uit het restaureren van boeken en het maken van luxe banden voor speciale gelegenheden zoals een herinneringsalbum, een album amicorum, een afstudeerscriptie, gelegenheids drukwerk, etcetera.
Op verzoek kunnen er ook privé drukwerkjes een band krijgen van speciale materialen, zoals een stukje van een dierbaar kledingstuk of ander aangeleverd materiaal, inclusief tekeningen e.d.

DIGITAL CAMERA

Ook is het mogelijk om onder leiding van Ineke zelf een werkstuk te maken met behulp van de aanwezige materialen en/of gereedschappen.
Overigens is elke belangstellende welkom om kennis te maken met dit oude ambacht.
Voor inlichtingen of een afspraak: 06-10536146

DIGITAL CAMERA

installatie bord Spanjaardlaantje foto (2)