Categorie archief: beeldende kunst

Opening expositie taalproject een gedenkwaardige gebeurtenis

Reeds om half twee meldden zich op zondag 4 september de eerste belangstellenden aan de open poort van de Taalwerkplaats in Nieuw-Amsterdam. Er was koffie, thee en er waren koekjes.

zelfportret-9

De expositie toont handgeschreven teksten die alle beginnen met de woorden: ‘Op grond van’… Boven de veelal persoonlijk getinte teksten hangen fotografische portretten van de deelnemers. Met deze ‘zelfportretten’ haakt de tentoonstelling in op het thema van Drenthe, Culturele Gemeente Emmen: ‘Van Goede Grond’.
Een welkomstwoordje van Mart Brok, voorzitter van Stichting Taalwerkplaats Drenthe, ging vooraf aan een korte film van Meindert Dost. Het filmpje toonde de geboorte van een tekst in het Drentse landschap door deelnemer Henk Meiringh.
Gezienus Grooten uit Schoonebeek illustreerde muzikaal deze opening met liedjes, geinspireerd op zijn Drentse jeugd.
Eerst nu verrichtte Roelof Vos, dichter en sfeervertolker van het oude Drenthe, de opening van deze unieke tentoonstelling met onder andere een voordracht uit eigen werk in -zoals hij zelf altijd zegt- zijn eigen Drentsch.

zelfportret-13

Onder de belangstellenden was ook deelnemer en voormalig burgemeester van Emmen, Cees Bijl aanwezig. Evenals Roelof Vos heeft ook Cees Bijl een levendige belangstelling voor de Drentse streektalen, met name het Neder-Saksisch.
Wij voelen ons vereerd dat hij ondanks zijn drukke loopbaan heeft willen deelnemen aan deze tentoonstelling en met zijn aanwezigheid bij de opening.

zelfportret-14

Toen, na de opening door Roelof Vos, de spots aangingen volgde een spontaan applaus voor de moedige bekende en minder bekende schrijvers uit de regio. Er werd nog lang nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.
Alles bij elkaar met deze expositie een bijzondere start van het nieuwe seizoen van de Taalwerkplaats in Nieuw-Amsterdam.
De expositie is elke zondagmiddag en tijdens andere evenementen te bekijken en daarbuiten op afspraak.

locatie: Taalwerkplaats Drenthe, Zijtak OZ 66, Nieuw Amsterdam,
tel. 0591 564303

Intense belangstelling voor het dynamische werk van Christina Scherpen

10-01-2016, Chris, schilderijen 2  10-01-2016, Chris, schilderijen 5

Christina Scherpen is autodidact en heeft zich langs intuïtieve weg ontwikkeld tot een talentvol schilderes. Door een combinatie van verschillende technieken creëert zij beelden waar de toeschouwer niet op uitgekeken raakt. Haar werk is volstrekt gevoelsmatig op het doek gezet en zij roepen gevoelens op, die zich niet gemakkelijk in woorden laten duiden.

24-01-2016, Christine S (17)
Christine Scherpen aan het woord

Gedurende de opening en presentatie van haar eerste expositie ontstaat in het zaaltje spontaan een sfeer van herkenning en saamhorigheid. De opkomst van belangstellenden was groter dan wij gewend zijn en dat zegt ook iets. De sprekers, waaronder Christine zelf, konden weinig toevoegen aan de indrukken, die haar werken oproepen. Maar men blijft er naar kijken en ziet steeds iets anders, of iets meer.

24-01-2016, Christine S (5) 24-01-2016, Christine S (9)
Mart Brok spreekt het publiek toe en draagt zijn gedicht voor

Mart Brok verwoordde het als volgt:

Als je dichter bent
kijk je vaak met woorden
en zijn kleuren klanken
Vormen maken zinnen
en composities componeren
ritme en refrein
Het is niet altijd leuk om een dichter te zijn
soms zou je wel eens willen vloeken
met paars en geel
of zwart kijken in
heel veel kleuren grijs
Dan wandel ik door deze ruimte
en laat me overvallen
door verrassingen
Uit een bescheiden ziel
komen heftige beelden
die – gek genoeg- ook weer rust vinden
als ze eenmaal hangen
Eigenlijk één groot conflikt
Ik ben trots dat dit hier hangt
al is het maar tijdelijk
Tijdelijk heeft de Taalwerkplaats een fraai gezicht
dat vol gevoel van betrekkelijkheid
de grijze vloer aan veegt
met kleuren uit de ziel
Uitnodiging om de ziel te scherpen
En laat ze nou ook nog zo heten!

24-01-2016, Christine S (22)
Gezienus Grooten vergroot de sfeer met muziek

Gezienus Grooten zorgde voor de sfeervolle muzikale noot met zelf geschreven teksten en gitaarklanken
Wij zijn in elk geval blij en trots, dat de werken van Christina voor twee maanden aan ons zijn uitgeleend en raden iedereen, die van kunst kan genieten, aan om eens een kijkje te komen nemen. U bent van harte welkom tijdens evenementen, op zondagmiddagen tussen 14.00 en 16.00 uur of op afspraak.

Mart Brok plaatst poëtische bom onder de pijlers van de katholieke kerk

zuigend graf 15

Als je het niet kunt zeggen, zing het dan maar” zei mijn moeder wel eens als ik moeite had om iets te vertellen. Ik begreep dat gezegde niet zo goed.
Totdat ik een paar gedichten las, die tijdens het opruimen van een lade bij Mart Brok tevoorschijn waren gekomen. Het bleek een ontboezeming van Mart over ervaringen in zijn vroege tienerjaren, vervat in poëtische terminologie. Hij schrok bijna van wat hij zelf ooit had neergepend. Er zat alles in: angst, boosheid, verdriet en zielepijn.
Flarden poëzie. Nooit vergeten onrecht. Eeuwige machteloosheid. Woede om het leven waarin hij altijd aan het kortste eind trok. Hij voelde zich bedrogen.
De leer van de katholieke kerk bleek zo heel anders dan de werkelijkheid die hij voor zijn kiezen kreeg. Het was verwarrend. De katholieke leer die hem als kind met de paplepel was ingegoten leek in niets op wat hij moest ervaren als gehoorzaam onwetend jongetje met zijn meerderen in het seminarie. Was dit Gods wil?
Niemand had hem geholpen. Niemand had hem beschermd. Niemand wilde naar hem luisteren. Hij moest er het zwijgen toe doen. Hij was zelf de slechterik, de viezerik.
Toen hij het eindelijk begreep was het te laat. Hij had gefaald. Als minnaar, als lid van de moederkerk, als mens.
Terugkijkend telt hij de verloren jaren. Jaren die hij verkwistte door zijn strijd. Jaren waarin hij hunkerde naar liefde en erkenning. En niemand die tegen hem zei: “Als je het niet kunt zeggen, zing het dan”.
Toch heeft hij het lied geschreven. En het lied heeft hij gezongen, begeleid door Gezienus Grooten op de gitaar. Uitgeverij M.BOOX heeft er een prachtige bundel van gemaakt. De kunstenaressen Myrthe van Dijk en Sé van Weert hebben dit onderwerp gestalte gegeven in een kunstwerk, dat niets aan de verbeelding overlaat.

Op 22 november jongstleden is de bundel “Zuigend Graf” gepresenteerd in de Taalwerkplaats. Het eerste exemplaar is in ontvangst genomen door dominee Alexander Veerman, die zich samen met zijn echtgenote Esther (die ook dominee is) inspant voor de erkenning van slachtoffers van seksueel misbruik.
Deze bundel is voor geïnteresseerden te koop in de Taalwerkplaats ( 0591 564 303) of bij M.BOOX (06 2305 0593)

zuigend graf 14

De intieme viering van de midzomernacht met nieuw talent: Vandaar!

18-02-2015 (8)

Het weer werkte niet mee, dat geef ik toe. En buiten de gemeentekern van Nieuw Amsterdam was luid en duidelijk een feestje aan de gang in een biertent voor jongeren. Mart had de gordijnen in het theater opengeschoven om het laatste glimpje licht binnen te laten. Het feest kon beginnen. Al vanaf half negen druppelden bezoekers en kunstenaars naar binnen.
Zoals gewoonlijk deed Mart het openingswoord, maar hij zette ook de toon met een midzomernacht gedicht. In het gedicht refereerde hij aan de inmiddels gevierde dichteres Delia Bremer, voor wie hij kennelijk warme gevoelens koestert. Dit compenseert het ietwat herfstige weer van deze lange dag. Helaas was Delia er niet bij deze avond.
Op het grote scherm achterin de zaal werden beelden vertoond van vroegere acts door Mart Brok die ik nooit eerder had gezien. Bewegende, geïllustreerde poëzie.

langste dag 2015 Irene von Tremeg

Na dit optreden kondigde hij Irene von Tremeg aan, die eindelijk haar ware gezicht liet zien. Ogenschijnlijk iets verjongd, maar toch een trotse grootmoeder, die twee vermakelijke verhaaltjes vertelde over haar kleindochters.

langste dag 2015 Meindert  langste dag 2015 Schimmen

Intussen had Meindert Dost de beamer geïnstalleerd voor het vertonen van zijn film ‘schimmenspel’. Het was een betoverend schouwspel van vloeiend bewegende figuren met stemmen en muziekflarden. Je werd als het ware een droomwereld binnengezogen. Een prachtig stuk film-art dat in een museum voor moderne kunst niet zou misstaan.

langste dag 2015 Thérèse Major

Na een korte pauze kwam Thérèse Major ten tonele met een Bos-atlas in plaats van een werkmap. In deze atlas bleken twee dolle verhalen verscholen, die een heel andere kant van de schrijfster lieten zien. Ik bedacht me, dat zij eigenlijk niet zo vaak optreedt: Thérèse, wij willen meer!

langste dag 2015 Cobi de Jonge  langste dag 2015 Karin van der Veur

Gemeentedichteres van Emmen, Cobi de Jonge declameerde een paar van haar gedichten die voelbaar de Drentse sfeer ademen. Hierbij werd zij muzikaal begeleid op de trekharmonica door Karin van der Veur. Zij vormen een goed op elkaar ingespeeld duo.

langste dag 2015 Frits en Karin

Karin vormt echter ook een duo met haar partner Frits Kemper. Na opnieuw een korte pauze volgden de gasten dit duo naar buiten, waar een vuurkorf warmte en licht verspreidde ter vervanging van het geplande kampvuur in de tuin.

langste dag 2015 doedelzak

Frits liet ons niet alleen genieten van een staaltje muziek op de Franse doedelzak, maar gaf er gelijk een college over het instrument bij. Ik kende slechts de Schotse doedelzak. Nu hoorde ik dat er maar liefst 80 verschillende soorten bestaan. Naar ik vernam bestaat er zelfs een Nederlandse variant. Het is eigenlijk een soort fluit waarbij de eerder in de leren zak ingeblazen lucht tussen borst en arm door de fluit wordt geperst, die dan met de vrije hand wordt bespeeld. Intussen werd zijn spel kabbelend begeleid door Karin, die met een omhooggestoken schoentje het moment aangaf waarop de doedelzak zijn laatste adem moest uitblazen.
Gelukkig was de biertent niet in staat om deze bijzondere muziek te overstemmen.

langste dag 2015 Ria Pronk  langste dag 2015 Peter van Dijk

Intussen was het volgende muziekgezelschap gearriveerd.
Het trio ‘Vandaar’ had niet veel tijd nodig om zich in het theater te installeren. Wat wij nog niet wisten was dat dit hun eerste optreden werd. Halverwege hun eerste lied hoopte ik van harte dat dit niet het laatste optreden zou zijn. Wat een talent. Humorvolle teksten werden met veel overtuiging gezongen en begeleid. Ria Pronk blijkt te beschikken over een heel zuivere welluidende stem en zingt haar tekst met met een geloofwaardig inlevingsvermogen. Peter van Dijk kan er ook wat van op de toetsen zowel als met zang, terwijl Laurens van Venrooij de toon zet op een prachtige grote bas.
Wij voelden ons zeer vereerd met dit spetterende debuut.
Mart kon zich niet inhouden en sprong tussen het gezelschap met zijn mondharmonica om mee te liften op hun talent.

langste dag 2015 Laurens van Venrooij  langste dag 2015 Mart

Ook de gaste die bij aanvang had gemeld misschien niet helemaal tot het einde te blijven had rond middernacht nog geen zin om naar huis te gaan en journalist Wessel Berkhout smeekte aan het eind nog een toegift af.
We hebben erg genoten van deze avond en we zijn er trots op zulke interessante artiesten over de vloer te krijgen. Dit mag in de krant, Wessel!

NB foto’s door Thérèse Major

Een nieuwe expositie in de Taalwerkplaats

opening tentoonstelling Trijni & co (4)

Naar aanleiding van het Van Gogh-jaar 2015 is de schildersclub Ateliervaartnoordzijde146 uit Assen aan de slag gegaan met Van Gogh als inspiratiebron.
Van Gogh is aan het begin van zijn carrière neergestreken in Nieuw Amsterdam, toen nog een heus veendorp, die de volgende bemerking aan hem ontlokte:
“Enfin over deze togt ben ik erg blij want ik ben vol van wat ik gezien heb.”
Elke deelnemer aan deze expositie heeft op eigen wijze gestalte gegeven aan dit onderwerp, wat heeft geresulteerd in een zeer gevarieerde reeks schilderijen en tekeningen met hier en daar een link naar de tegenwoordige tijd.

De officiële opening is verricht door Jan Halfwerk, voorzitter van de Stichting Van Gogh & Drenthe.

opening tentoonstelling Trijni & co

Tot 20 juni is het werk te bezichtigen in de Taalwerkplaats te Nieuw Amsterdam (adres: Zijtak OZ 66) tijdens evenementen en op zondagen of op afspraak (0591-564303) Bovendien tijdens de Kunst- en Cultuurroute Emmen op 11 en 12 april, waarbij enkele kunstenaars aanwezig zullen zijn, schilderend in de tuin van de Taalwerkplaats.

Davado in the picture: stemmige Drentse seizoenen trekken de aandacht

Afgelopen zondag werd door Wessel Berkhout de fotografische opening verricht van de expositie “Ik zie, ik zie, heb jij het ook gezien?”

24-01-2015, voorbereidingen (4)
Vele weken lang heeft Daphne van Dommelen gewerkt voor deze dag. Ze wikte en woog: Zal ik deze? Of, nee, díe! Steeds weer haalde zij haar op canvas afgedrukte foto’s tevoorschijn en bekeek de resultaten; ze maakte groepjes en hergroepeerde.
Niet zo lang voor de opening maakte zij haar beslissing en bierg zij haar schatten op in de gereedliggende dozen. Nu niets meer veranderen.

24-01-2015, voorbereidingen (12)
Op zaterdag voor de opening arriveerde zij samen met haar toegewijde partner Elroy in de Taalwerkplaats om het zaaltje in te richten. Het was nog een hele klus. Daphne wist precies wat ze wilde. De seizoenen moesten in elkaar overvloeien met elk zijn eigen kleur en verschijningsvormen. Opnieuw werden de foto’s uitgespreid op de tafels in het theater en gegroepeerd. Daphne en Elroy waren er de hele middag zoet mee.

25-01-2015, opening tentoonstelling (2)
Toen de volgende dag belangstellenden binnendruppelden was het zaaltje nog halfdonker. Trotse familieleden en bewonderende vrienden en kennissen vulden al snel de ruimte en dronken een kop koffie of thee in afwachting van wat komen ging.

25-01-2015, opening tentoonstelling (5)   25-01-2015, opening tentoonstelling
Als eerste nam Daphne zelf het woord, heette de gasten hartelijk welkom en legde het onderwerp van de expositie uit.
Na haar betrad Mart Brok het podium en declameerde een gedicht dat hij speciaal voor deze gelegenheid had gemaakt. Mart houdt ervan nieuwkomers te stimuleren en was vol lof over de prestaties van deze omhoogschietende, enthousiaste fotografe.

Na Mart was het woord aan de plaatselijke fotograaf en producent van het krantje ‘De Tweelingdorper’ Wessel Berkhout. Wessel was tot nu toe nog onbekend met het werk van Davado en had de eer haar werk voor te stellen aan het publiek. Tijdens zijn openingstoespraak nodigde hij Daphne uit om ook naar voren te treden en tussen hen ontstond een publiek gesprek over fotografie. Wessel heeft al een langere loopbaan als fotograaf en refereerde aan de veranderingen die hij in de loop der tijd heeft meegemaakt. Een fotograaf gaat tegenwoordig niet meer de donkere kamer in om foto’s te ontwikkelen en af te drukken. Het komt nu aan op een goed toestel en veel inspiratie. Fotograferen is tegenwoordig vooral: veel zien.
Hierna werden plechtig de spotlichten op het werk gericht en klonk zachtjes de muziek van Vivaldi, die ook gericht is op de wisselende seizoenen.

25-01-2015, opening tentoonstelling (7)

Nu was het aan de gasten om Davado’s werk te bewonderen.
Men verdrong zich voor de doeken en vier foto’s werden nog dezelfde dag geclaimd door enkele gasten. Intussen kon men genieten van een drankje en een hapje, dat door de trotse vader van Daphne werd aangeboden.
Met recht mogen wij spreken van een succesvolle dag!

Mensen, komt dat zien: de vier seizoenen van Daphne van Dommelen, twee maanden lang in de Taalwerkplaats.
U bent van harte welkom in de voormalige waterzuivering, Taalwerkplaats Drenthe aan de Zijtak OZ 66, Nieuw Amsterdam op zondagmiddag, tijdens de komende evenementen en op afspraak: 0591-564303

Gezellige opening van de expositie “Lente”

Op de echte lente moeten we nog een half jaar wachten, maar de artiesten van schildersclub “De Verbeelding” geven vast een voorproefje van wat we in 2015 mogen verwachten.

23-11-2014  opening expo de Verbeelding (17)

        Wethouder Bauke Wilms, die de activiteiten van “De Verbeelding” een warm hart toedraagt, opende de expositie om 3 uur ‘s-middags waaruit zijn waardering duidelijk mocht blijken. Na hem nam inspiratrice Hillie Ebelties het woord waarin zij onder andere een toepasselijk gedicht voordroeg.

23-11-2014  opening expo de Verbeelding (16)23-11-2014  opening expo de Verbeelding (21)

En ook Mart Brok was daartoe geïnspireerd met een speciaal gedicht voor deze gelegenheid. Cultuurkoppelaarster Greetje Bogaard, die zeer geïnteresseerd is in amateurkunst, was ook aanwezig om kennis te nemen van het werk van de clubleden.

23-11-2014  opening expo de Verbeelding (8)

Evenals het zonnige herfstweer van de laatste tijd gaf het zonnige schilderwerk van de club een vrolijke aanblik. Mensen, die behoefte hebben aan een zonnige blik op het leven raad ik dan ook aan om deze expositie te komen bekijken.
U kunt hiertoe terecht in de Taalwerkplaats op zondagmiddagen, tijdens evenementen en op afspraak. Het is mogelijk een afspraak te maken via Hillie (06 5370 1931, email: hillie.ebelties@ziggo.nl) of met Mart Brok (0591 564 303)

Verbeelding
Als de verbeelding verbeelden gaat
houdt dat zestien mensen van de straat
Elke keer vormt een wit vlak
het immer glazen dak
waarboven zich spinsels roeren
gedachten van de ziel

Geleidelijk vormen zich de contouren
soms robuust en soms subtiel
maar altijd vormt zich tot slot
een niet eerder bestaand tafereel
een beetje geschapen door een God
maar de verbeelding bewoog het penseel

Hier hangt nu de intieme weerslag
van wat aan lente denken doet
van wat een schilder zo vermag
van wat hij zo heeft uitgebroed

Op u nu rust de zware taak
om u te laten leiden
door een woud van beeldvermaak
in dit heel andere jaargetijde

aldus Mart Brok ©

Eerste lustrum Taalwerkplaats Nieuw-Amsterdam

gebouw, aquarel

De beamer -ooit een geschenk van Dorpsbelangen- vertoonde beelden van de opbouw, of liever, de geboorte van de Taalwerkplaats in het Nieuw Amsterdamse bos.
Anders dan de meeste culturele bewegingen, die voortkomen uit reeds bestaande kringen, is de Taalwerkplaats ontsproten uit de onstuitbare wanhoop van een eenzame dichter, die zocht naar een weg om dichter bij de mensen te komen. En het bràcht mensen dichter bij de dichter. Het bràcht mensen dichter bij elkaar. Niet zo heel veel, maar vastbesloten, overtuigd en gemotiveerd.
Een select gezelschap, verbonden door de fascinatie voor taal en minder ijdel wegens eigen welbespraaktheid, integendeel, bescheiden maar betrokken.
Een klein gezelschap dus, hief het glas op het vijfjarig bestaan van Taalwerkplaats Drenthe en wat het heeft voortgebracht.
In elk geval heeft de Taalwerkplaats cultuur omarmd, in de vorm van poëzie, proza, beeldende kunst, drama en muziek.
De Taalwerkplaats is een familie geworden voor gelijkgestemden, een haven voor schuchtere passie.
En zo mag het blijven, dan wel voortgroeien.
Voelt u zich geïnspireerd? Kom erbij!!
Bent u nieuwsgierig? Kom er ook bij!!

GOD IN DRENTHE POPULAIRDER DAN BEELDENDE KUNST

21-09-2014 openlucht dienst (12)
De Taalwerkplaats had zondag 21 september j.l. een goedgevulde dag waarmee zij het nieuwe seizoen begon. Om 9 uur in de ochtend was het in de Taalwerktuin al een drukte van belang. Verscheidene trouwe medewerkers van de kerk waren druk in de weer met het groeperen van stoelen en tafels en het klaarzetten van koffiemachines.
Voor een stemmige openluchtdienst had Ds. Wisselink de tuin van Taalwerkplaats Drenthe uitverkoren. Dit was geen toeval. Er bestaat een goede band tussen de dominee en de -van huis uit katholieke- kunstenaar Mart Brok. Het lag dan ook voor de hand dat Brok een rol speelde in een samenspraak met Ds. Wisselink.

21-09-2014 openlucht dienst (48)

Het overkoepelende thema was: ‘de taal van de vrede’. Hoe geef je dit gestalte en hoe leg je dit nog geloofwaardig neer bij de mensen? Is het leven niet een regen van strijd? Als een teken Gods brak de zon door. Er is een hoop narigheid in de wereld, dat weten we allemaal. En als individu voel je je nutteloos. Maar een massa individuën is een gemeenschap en die verbondenheid maakt de gemeenschap sterk.

21-09-2014 openlucht dienst (7)

Na de dienst maakte het ruim 75-koppig publiek plaats voor het inrichten van een boekenmarktje en het voorbereiden van de opening van de tentoonstelling van de Haagse kunstenaar Ed Flier. Een buitje joeg de handelaren in de grote tent en het gezelschap Flier naar binnen.
Cultuurkoppelaarster Greetje Bogaard was speciaal gekomen om de aandacht op deze bijzondere expositie te vestigen.

21-09-2014, overzicht tentoonstelling (1)

Of het aan de regenbui lag, of aan de massaal georganiseerde vlooienmarkten, is niet bekend, maar het bleef erg rustig die middag.
Met het oog op de tentoonstelling was dit niet terecht. Ed Flier heeft in relatief korte tijd een indrukwekkende productie aan de dag gelegd. Zijn favoriete onderwerp, het dierenrijk, is met liefde vormgegeven, als een ware ode aan God.
Niet dat Flier zo religieus is, maar hij toont wel respect. Door de intimiteit van de situatie ontstond er een soort kringgesprek, waarin Ed Flier zijn motieven en manier van werken eerlijk uiteenzette.Hij verklaart: “Ik schilder geen mooie vrouw, daar vind ik niets aan. Mijn onderwerp moet iets speciaals hebben. Iets anders. Een heel erg dikke vrouw, dat zou misschien een uitdaging zijn. Maar een hele mooie naakte vrouw, nee, dat is saai.” Intussen houdt hij wel van mooie vrouwen, vergis u niet…

21-09-2014 opening tentoonstelling (7)

Ed Flier houdt van dieren. Tegenover de mens zijn ze vaak weerloos, maar als je goed kijkt, zijn ze weergaloos mooi. Flier ging ze niet uit de weg. Hij keek ze aan… Ze keken hem aan… Via de kunst van Flier kijken ze u aan.
Zijn toekomstige erfenis gaat dan ook niet naar zijn nieuwe geliefde Elly en niet naar zijn aangenomen zoon Chris, maar naar de stiching “dieren in nood”.

De expositie van deze fascinerende schilderijen duurt nog twee maanden. U bent van harte welkom op zondagen, tijdens evenementen en op afspraak om het werk van Ed Flier te bekijken. Ed Flier werkt overigens ook in opdracht. Hij schildert uw geliefde huisdier niet alleen naar ras, maar ook als uniek karakter, te onderscheiden van elk ander huisdier.

Alle komende evenementen worden aangekondigd op de website van de Taalwerkplaats: http://www.taalwerkplaatsdrenthe.nl

TAALTINT 2014 : SFEERVOL SAMENZIJN IN DE TAALWERKPLAATS DRENTHE

Afbeelding
In de zonovergoten tuin van de Taalwerkplaats druppelden vanaf een uur of twee artiesten en gasten het terrein binnen.
Het weer was perfekt: niet te warm, niet te koud. Op de picknicktafel werden kannen koffie en thee gezet, waarvan iedereen naar believen gebruik kon maken. Niemand had haast en men babbelde genoeglijk met elkaar, terwijl de uitvoering van de activiteiten werden voorbereid.
Melanie bracht grote schalen met salades aan voor bij de barbeque later. Meindert begon met het opbouwen van het ronde schimmenscherm, geholpen door zijn ijverige medewerkers en verzorgde de technische installatie. Melanie bereidde de animaties voor en Wendy besprak met haar deelnemers de theatersport, die na de koffie in een hoek van de tuin zou worden uitgevoerd.
Intussen werd Mart geholpen met het opzetten van een decoratief kunstwerk door nieuwkomer Dick van Dijk, die nu eenmaal niet lang kan stilzitten.
Afbeelding
Intussen startten Melanie en Wendy met de uitvoering van hun workshops, die met een simpele vanzelfsprekendheid de sfeer begonnen te kleuren. Intussen tokkelde een ander zachtjes op de gitaar, als was het om het getjilp der vogels te begeleiden.
Het theaterhondje Bert volgde met belangstelling alle activiteiten en wandelde van gast tot gast om een aai over zijn kopje af te bedelen.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
In het theater zelf werden de laatste repetities gehouden, terwijl in de tuin steeds intensiever werd gemusiceerd. Viool (Henk), gitaar Pieter), mondharmonica (Mart), zang Trudie, Hadewich, Jeroen): de muziek zette de toon. De magen begonnen al wat te knagen, toen Ferry en Gerda Bultje arriveerden. Ferry spreidde hamburgers, kippenpootjes en karbonades op het rooster uit en werd bij de bereiding geassisteerd door Dick, die had geholpen met de inrichting van de ‘open keuken’. Het duurde dan ook niet lang, of  de geur van geroosterd vlees bezwangerde de athmosfeer. Intussen verzorgden de jonge dochters van Melanie de presentatie van de heerlijke salades.
Mart nodigde de gasten uit om aan te vallen en daar was weinig aansporing voor nodig.
Afbeelding
Toen iedereen verzadigd was, begon de voorstelling in het theater zelf.
Eerst werd Trudie op het toneel uitgenodigd om een gedicht voor te dragen. Zij had een ontroerende ode aan Mart Brok op rijm gezet, wat -getuige het applaus- zeer werd gewaardeerd.
Afbeelding
Daarna begon de voostelling van het schimmenspel. Meindert had op kunstige wijze diverse bewegende beelden samengevoegd, alle uitgevoerd door danstalent Jeroen, die tijdens de voorstelling met zijn eigen schimmen danste als was het een ‘menage á trois’. Hij werd daarbij begeleid door een trio van viool, gitaar en drums, wat op zichzelf  ook weer in de projectie was opgenomen. Fantastisch !
Afbeelding
Als sluitstuk van de avond volgde er nog een toneelstukje, waar coach Wendy zelf ook aan deelnam.
Een vrolijke noot aan het einde van een zeer geslaagde dag !